สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปีใหม่ชิคาโก ฉลองครบรอบ ๘ ปี

 

     


      


ปีใหม่ชิคาโก ฉลองครบรอบ ๘ ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาชิคาโก จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ ๘ ปี ซึ่งพิธีในภาคเช้า พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญฺญากโร ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ-เจริญภาวนา โดยมีกัลฯ จุรีย์ ธรรมสุจริต เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงาน ภาคบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลฯ บุญทิพย์พระจันทร์-พานประดับ วงศ์สุวรรณ เป็นผู้แทนนำกล่าวถวาย เมื่อเสร็จพิธี พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญฺญากโร ประธานสงฆ์ ได้ให้โอวาทในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำหน้ากัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร