สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


 วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น


   วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ซึ่งครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 8 ท่าน โดยทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่พระอาจารย์จะได้สอบถามประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับกายและใจ เพื่อผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งๆขึ้นไป

  นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำหลักในการควบคุมใจว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้จิตใจของเร้าร้อน โกรธง่าย โมโหง่าย ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องที่สุดคือการทำสมาธิ เพราะการทำสมาธิจะทำให้ใจของเราผ่อนคลายสงบเยือกเย็น ทำให้จิตใจของเราเย็นลง เมื่อถูกสิ่งแวดล้อมรอบข้างกระทบเข้า ก็จะทำให้เรามีสติยับยั้งใจและสอนตัวเองได้