สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร


   วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เนื่องในวันพระแรม 15 เดือน 5


      ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระแรม 15 เดือน 5 วันที่ชาวพุทธต่างมาประชุมรวมกัน ณ วัดต่างๆ เพื่อสั่งสมบุญ รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ เป็นประธานสงฆ์ จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้สวดมนต์ธัมมจักกัปวัตตนสูตรด้วยจิตที่เลื่อมใส จากนั้นประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และอธิษฐานจิตเพื่อให้ทุกท่านมีจิตที่ผ่องใส คิดดี พูดดี กระทำแต่ความดี ขัดเกลากิเลสในใจให้เบาบางลงด้วยพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป


      สำหรับการสวดมนต์ธัมมจักกัปวัตตนสูตรนี้ ทางวัดพระธรรมกายได้จัดต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ ซึ่งมีเป้าหมายที่ 77,777,777 จบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม นี้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยทุกท่านสามารถร่วมสวดมนต์ได้ที่จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ได้ทุกวันค่ะ