สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศน.จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ศน.จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันธรรมสวนะ (วันพระ) อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายสำรวย นักการเรียน เลขานุการกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เป็นผู้แทนในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์กรเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 

   โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ            เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ