สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลูกพระธัมฯ อ.วังทอง ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ลูกพระธัมฯอ.วังทอง ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    พระอาจารย์จากธุดงคสถานพิษณุโลก นำลูกพระธัมฯ อำเภอวังทอง ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมาพระอาจารย์ยอ สุทฺธจิตโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้นำลูกพระธัมฯอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนมาร่วมสวดมนต์หลายท่าน ซึ่งทุกท่านต่างสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยจิตที่เลื่อมใส เพราะทุกท่านรู้และเข้าใจว่าเมื่อสวดมนต์ ก็เท่ากับเราได้ทำสมาธิไปด้วย  ยิ่งสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตรที่มีความยาว  ใจเราก็เป็นสมาธิ สวดบ่อย ๆ  ใจเรายิ่งเป็นสมาธิบ่อย  การมาสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอคุณธรรมดี ๆ จะได้เข้ามาอยู่ในใจ ทำให้ได้รู้ทันกระแสกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนเอง และระงับลงได้ด้วยหลักธรรมตามบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่กล่าวถึงการปฏิบัติตามทางสายกลาง ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4  ข้อปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์


      ด้านอาจารย์อารีย์ บุรกิจภาชัย และ อาจารย์เพชรรัตน์ พุทธสุชา ได้ทำหน้าที่อาจารย์ยอดกัลยาณมิตร นำเด็กนักเรียนในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งนำความปลื้มใจมาสู่โรงเรียนและเด็กเป็นอย่างยิ่ง โดยเด็ก ๆ ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง แม้บางคนจะยังสวดมนต์ไม่ได้ แต่ก็ตั้งใจสวดด้วยการดูหนังสือสวดมนต์ประกอบ

    โดยเด็ก ๆ ได้กล่าวว่า การสวดมนต์ทำให้เรามีสติ และสมาธิมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้เพื่อนๆ ทุกโรงเรียนให้ร่วมกันสวดมนต์กันค่ะ