สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีลงนาม MOU เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

พิธีลงนาม MOU เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

 

     ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และศูนย์สันสกฤตศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกัน "สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ" และ "ผลิตนักวิชาการรุ่นใหม่" ทางด้านพุทธศาสตร์ 


      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นับเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านพุทธศาสตร์ ระหว่างศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI (DCI Center for Buddhist Studies) วัดพระธรรมกาย และศูนย์สันสกฤตศึกษา (Sanskrit Studies Centre) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมกัน "สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ" และ "ผลิตนักวิชาการรุ่นใหม่" ทางด้านพุทธศาสตร์ ให้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป


   โดยในพิธีลงนามได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ, M.D., Ph.D.) ประธานอำนวยการโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาที่ปรึกษาศูนย์สันสกฤตศึกษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงวุฒิทางสถาบันการศึกษาต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในวงการพุทธศาสตร์ไทย ในการเชื่อมประสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่สายตาสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการบ่มเพาะและผลิตนักวิชาการรุ่นใหม่ด้านพุทธศาสตร์ ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอีกด้วย