สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านคลองเตย จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.บ้านคลองเตย จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


   อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์  ประสานงานครูแกนนำความดี จังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนรอบรู้หลักธรรมอย่างละเอียด แจ่มแจ้ง และลึกซึ้ง แต่พระองค์ก็มิไดทรงกีดกันศาสนาอื่น ตรงกันข้ามกลับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทุกศาสนา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ร่วมกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตย ได้ร่วมกันสวดมนต์มนต์รวม 43 จบ ค่ะ