สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดโครงการ Summer Youth Camp

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดโครงการ Summer Youth Camp


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมโครงการ Summer Youth Camp


      วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมโครงการ Summer Youth Camp ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังสัมมาทิฎฐิเบื้องต้น คุณค่าของการรักษาศีล หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้น  พระคุณพ่อแม่และการตอบแทนคุณท่านแก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการได้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและละลายพฤติกรรม, กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรนั่งสมาธิ ,การทำความดีสากล ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  และกิจกรรมสานสายใยครอบครัวอบอุ่น ซึ่งผลการอบรมทำให้เด็กได้รับความประทับใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก


   นอกจากนี้วัดพระธรรมกายแคนซัส ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแอร์ แฮมม่อน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีการให้ที่ดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งพิธีส่งคืนลูกแก้วแก่ผู้ปกครอง และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้มอบของที่ระลึกพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองเรื่องการรักษาประคับประคองลูกหลานให้อยู่ในเส้นทางการสร้างความดีให้ต่อเนื่อง