สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์และศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำสาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์และศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำสาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ บ้านกัลยาณมิตรอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมสวดมนต์จำนวนหลายท่าน โดยทุกท่านต่างร่วมกันสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง และเห็นความสำคัญในการสวดมนต์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งกำลังประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และการสวดมนต์จะช่วยให้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สงบสุขในเร็ววันค่ะ