สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.เขาน้อย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 225จบ

รร.เขาน้อย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 225จบ


    คณะนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเขาน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 225จบ


    คณะนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จำนวน 225 คน คนละ 1จบ รวม 225จบ ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากเล็งเห็นว่าการที่นักเรียนมาร่วมกันสวดมนต์ จะทำให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะการสวดมนต์ โดยเฉพาะบทธัมมจักกัปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระธรรมบทนี้พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุพระโสดาบัน และขอบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญนี้จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ไปอีกยาวนาน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย โดยเด็ก ๆ ได้กล่าวว่า การสวดมนต์ทำให้เรามีสติ และสมาธิมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้เพื่อนๆ ทุกโรงเรียนให้ร่วมกันสวดมนต์กันค่ะ