สรุปข่าวประจำวัน : บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย

บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย


      เหลืออีกเพียง 38 วัน เท่านั้นจะถึงวันอาสาฬหบูชา ขณะนี้ที่วัดพระธรรมกายก็ได้จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 77,777,777 จบ ซึ่งบรรยากาศการสวดมนต์ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นอย่างไร ไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ    


     เชื่อว่า ลูกพระธัมฯทุกท่านหากมาถึงวัดพระธรรมกายแล้ว คงไม่พลาดที่จะมาสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งบุญสถานแห่งนี้ทั้งพระภิกษุสามเณร และผู้มีบุญต่างมาร่วมกันสวดมนต์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบทสวดมนต์บทนี้เป็นบทหลักและเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงนำมาเทศน์สอนแล้วมีผู้บรรลุธรรมตาม จนเกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกทั้งเนื้อหาของบทสวดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ชัดเจนถึงวิธีการที่ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพาน    

   และในวันอาสาฬหบูชาที่ใกล้จะถึงนี้ วัดพระธรรมกายก็ได้จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 77,777,777 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญนี้ด้วย จึงนับเป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธจะได้ร่วมสั่งสมบุญและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร