สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จุดเทียนชัยถวายพระพร

 

 

      


             เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักศรัทธาภิบาล ร่วมกับเครือข่ายชมรม R&DTC จัดค่ายอบรมเสริมสร้างผู้นำนักศึกษา เพื่อจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ๑๒ สถาบัน รวม ๒๑๗ คนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร