สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนจ.สตูลพร้อมใจสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

พุทธศาสนิกชนจ.สตูลพร้อมใจสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ


   พุทธศาสนิกชนจังหวัดสตูลพร้อมใจสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลที่ 10


      จังหวัดสตูล โดยคณะสงฆ์จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จัดโครงการสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส  เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส                        ณ วัดผังปาล์ม 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล , นายอำเภอมะนัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


      สำหรับการจัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี การเสียสละ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบด้วย การสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา นั่งสมาธิ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความรัก สามัคคี ในหมู่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าวัดรักษาศีล 5