สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดค่ายคุณธรรม

ชพส. จัดค่ายคุณธรรม

   

    โรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมภาคตะวันออก, เครือข่ายคนดีจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายคนดีจังหวัดปราจีนบุรี จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม


    เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมภาคตะวันออก, เครือข่ายคนดีจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายคนดีจังหวัดปราจีนบุรี จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และธุดงคสถานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้กับเด็กดี V-Star โรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งและดี ผ่านบทฝึกความดีสากลใน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย


    โดยในค่ายเด็กดี V-Star ได้ร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, นั่งสมาธิ, ตักบาตร, และฟังธรรมะพระอาจารย์ อาทิ เรื่องบทสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร, ความดีสากล 5 ประการ, 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย, พระคุณพ่อแม่ และผู้นำความดีสู่การเรียนที่ดี นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกในฐานความดีสากลประกอบด้วย ฐานจัดพับเก็บ, ฐานปัดกวาดเช็ดถู, ฐานวิมานหรรษา, ฐานห้องอาหาร, ฐานบทฝึกความเป็นผู้นำ, ฐานสมาธิ และสรุปความรู้ที่ได้รับ ส่วนในภาคค่ำได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนรวมใจ


   และก่อนจบโครงการได้มีการระดมความคิดในหัวข้อ“ โรงเรียนสีขาว และกิจกรรมสวดธัมมจักในโรงเรียน” เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ และมีนักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน ได้ความรู้ ข้อคิดต่างๆ มากมาย และเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป