สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดสอนสมาธิ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดสอนสมาธิ


วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ


   สาธุชนผู้รักการปฏิบัติธรรมจากหลากหลายชาติ หลายภาษา ได้เดินทางมาแสวงหาประสบการณ์ความสุขภายในด้วยการนั่งสมาธิร่วมกัน ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน ซึ่งทุกท่านต่างก็ได้รับประสบการณ์ความสุขภายในที่หาที่ไหนไม่ได้จากการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันประสบการณ์หลังการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นเกร็ดความรู้และเทคนิคพิเศษเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในได้อย่างรวดเร็วแก่เพื่อนกัลยาณมิตรที่มาร่วมปฏิบัติธรรม และภายหลังจบโครงการทุกท่านก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และถ้ามีโอกาสจะกลับมาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายออเรกอนอีกค่ะ