สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดค่าย Natural Meditation Camp

ชพส. จัดค่าย Natural Meditation Camp


    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Natural Meditation Camp ให้กับนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์สากล ภาคอีสาน ณ สุปันนารีรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อให้นักศึกษาได้พักกายพักใจในช่วงปิดเทอม ได้ผ่อนคลายสบายๆ กับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย


   ซึ่งภายในค่าย Natural Meditation Camp ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมรับขวัญ, สันทนาการ, สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, นั่งสมาธิ, กีฬาสัมพันธ์, และได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หลายหัวข้อ เช่น ทาน, ศีล, ภาวนา, สัมมาทิฏฐิ, กฎเเห่งกรรม, และพระคุณพ่อแม่ นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมเป่าดวงแก้ว, ออกกำลังกาย, ส่วนในช่วงท้ายได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในค่ายทุกคนต่างสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม ได้ผ่อนคลายกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้มีกำลังใจพร้อมที่จะทำกิจกรรมดีๆ ให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติให้เจริญงดงามด้วยคุณธรรมความดีสืบไป