สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนมิถุนายน ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ จุดชวาลบุญบูชาพระรัตนตรัย อธิษฐานจิต จุดชวาลบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์ - กัลยาณมิตรคำไส วรจิตร ประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดชวาลบุญบูชาพระรัตนตรัย


    และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้