สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรม Final Course ทำหน้าที่ Supervisor

           เมื่อวันที่  ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ๒,๘๐๐ คน เดินทางมาเข้ารับการอบรม Final Course   ในการทำหน้าที่ Supervisor ผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ  "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่๒๘ การอบรมจัดขึ้น ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๔,๗๐๐,๐๐๐ คน กำหนดการสอบรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พร้อมกัน ๙๐๐ ศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร