สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญว่าที่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3

ชพส. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญว่าที่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3


     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญว่าที่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่ 3


    สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี     โดยธรรมทายาทได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ ก่อนที่จะร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องบัณฑิตแก้ว ซึ่งภายในงานธรรมทายาทรุ่นพี่ได้ผูกข้อมือพร้อมกับอวยพรให้ว่าที่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์รุ่นที่ 3 นอกจากนี้ว่าที่ธรรมทายาทยังได้เขียนความตั้งในการอบรม, ได้พบปะเพื่อนผู้ที่จะร่วมอบรมในโครงการด้วยกัน, พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทและข้อคิดก่อนเข้าอบรมจากธรรมทายาทรุ่นพี่


    สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับว่าที่ธรรมทายาททุกท่าน ก่อนที่ทุกท่านจะเข้ารับการอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3 ซึ่งจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านบทฝึกต่างๆ ที่ทางโครงการได้ตั้งใจจัดเตรียมไว้ เพื่อสร้างศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาสืบไป