สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดภาวนาโตรอนโต

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดภาวนาโตรอนโต


วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ชวณัฐ อุปสโม ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรสุริยา ชูศักดิ์ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้