สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ช่วยภัยน้ำท่วม

 

    

 

           เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๙  ลูกพระธัมฯได้ร่วมใจกันจัดภัตตาหารถวายแด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับตำบล  อำเภอ  และจังหวัด ที่มาประชุมงานคณะสงฆ์ ณ วัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ มีคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งได้มาเป็นตัวแทนรับข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย  โดยอย่างยิ่งเฉพาะพุทธบุตรใน ๑๔ จังหวัดที่ลำบากในเรื่องบิณฑบาตเป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร