สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมค่ายดรุณคุณธรรม

 

     

 

            ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักบริการกลาง ได้จัดอบรมค่ายดรุณคุณธรรม ขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มีนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๔๗ คน  เข้าอบรม ณ สภาธรรมกายสากล เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วินัย เคารพ อดทน และวัฒนธรรมชาวพุทธ รวมถึงฟังธรรมเรื่อง กฎแห่งกรรม และพระคุณแม่ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคมสืบไป 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร