สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วรราชาธินัดดามาตุ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.วรราชาธินัดดามาตุ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 

    คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 411 จบ


     คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุ  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจำนวน 411 คน ร่วมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คนละ  1 จบ รวมทั้งสิ้น 411 จบ ซึ่งกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมของโครงการทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

     ด้านนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง และโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ก็ได้เข้าค่ายอบรบคุณธรรมจริยธรรมด้วยความดีสากล 5 ประการ  นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คนละ2 จบ โดยนักเรียนจำนวน180 คน คุณครูครู 20 คน รวม รวมทั้งสิ้น 400 จบ
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร