สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อุปสมบทธรรมทายาท วัดภาวนานิวเจอร์ซี

 


             เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาท  อนุโมทนาบุญกฐิน? รุ่นที่ ๒ มีผู้ร่วมบรรพชา ๓ ท่าน โดยมีพระมหาวิรัตน์ มณิกนฺโต เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ วัด วชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก โดยมีพระเทพกิตติโสภณ ประธานอำนวยการวัดวชิรธรรมปทีป ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรและประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ยังความปลาบปลื้มปีติใจ แก่พระธรรมทายาททุกรูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร