สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยวัดประสบภัยน้ำท่วม

 

     

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ ลูกพระธัมฯ วัดพุทธบอร์กโด ประเทศฝรั่งเศส ทั้งชาวไทย ลาว และฝรั่งเศส ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวาระพิเศษ ช่วยวัดประสบภัยน้ำท่วม ๑,๐๐๐ วัด จาก ๑๔ จังหวัด ทุกๆ ท่านต่างปีติเบิกบานในบุญเป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร