สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฉลอง ๒๕๕๐ ปีพระพุทธศาสนา

     

           เมื่อวันที่ ๑๐-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย และพระมหาประสิทธิ์   สิทฺธิกันฺโต ได้เดินทางไปยังบังคลาเทศกับคณะของ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชปัญญาเมธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ คณะแม่ชีรัชดา  อมาตยกุล เพื่อร่วมงานเฉลิม ฉลอง ๒๕๕๐ ปีของพระพุทธศาสนา และถวายมหาสังฆทาน ที่เมืองจิตตะกอง บังคลาเทศ  ทางคณะได้ร่วมพิธีถวายพระประธาน ๔๐ องค์ และมหาสังฆทานแก่คณะสงฆ์บังคลาเทศ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชธรรมเสนามหาเถระเป็นองค์ประธานในพิธี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร