สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 4,528 จบ


      ทีมงานธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมสวดมนต์จำนวน 2,090 คน คณะครู 150 คน ,ครูฝึกสอน 20 คน ,เจ้าหน้าที่ 3 คน และพระภิกษุ 1 รูป โดยได้สวดมนต์คนละ 2 จบ รวม 4,528 จบ


    โดยทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียง เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการ โดยการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรมให้นักเรียน และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้เพื่อนนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตาม