สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 

 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาคมร้านอาหารไทยในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับ  ชมรมพุทธศาสน์ฯ นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตไทย จัดงานบุญฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุม Mount Albret ในนคร Auckland มีสาธุชนทั้งไทย ลาว กัมพูชา พม่า มอญ เวียดนาม จีน และกีวี มาร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน ประธานสงฆ์ คือท่านเจ้าคุณพระกวีวรญาณ เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป ประธานในพิธี คือ ฯพณฯ นรชิต  สิงหเสนีย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศนิวซีแลนด์ ภาคบ่าย เป็นพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๙ วัด ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก  และได้ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร