สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มุทิตาพระเดชพระคุณ หลวงพ่อทัตตชีโว

 

           เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ครบ ๖๖ ปี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ ณ สภาธรรมกายสากล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และสมาชิก ๓ อาศรมได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร