สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบนักธรรมสนามหลวง

 


          วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุ สามเณร นักธรรมชั้นโท และเอก ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เดินทางมาสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย กว่า ๓๑๐ รูป โดยมีพระสุนทรศีลาจาร เป็นประธานเปิดการสอบ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร