สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมพระกัลยาณมิตร

 

          เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการพระกัลยาณมิตร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร   จัดสัมมนาการสร้างกลุ่มกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร ๑  ที่ศูนย์สัมมนาพระกัลยาณมิตร มีคณะพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกว่า ๘๐ รูป หลักสูตรเน้นให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเรียนรู้ธรรมะผ่านดาวธรรม และปาฐกถาธรรมพิเศษ โดยพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม โครงการอบรพระกัลยาณมิตรจัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นรุ่นที่ ๗๑ แล้ว มีพระภิกษุเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า ๙,๐๐๐ รูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร