สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ปทุมธานี

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ปทุมธานี


    พระครูวิจิตรอาภากร เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ที่ชุมชนเคหะคลองระพีพัฒน์ 


    พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เจ้าคณะตำบลคลองสี่ พร้อมด้วยคุณประเทือง  วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการรักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ในอุปถัมภ์ของพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โดยท่านประธานสงฆ์ให้ทุกคนได้อาราธนาศีลด้วยตนเอง จากนั้นคุณประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่และคุณสุพจน์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนรับป้ายรักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน    และนำทุกคนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกันด้วยความเบิกบานใจ


    นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ที่ทุกคนได้นำมาจากบ้านของตนเองอย่างประณีต และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวว่า วันนี้ปลื้มใจ ได้เห็นหลายคนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้คล่องโดยไม่เปิดหนังสือ เป็นโครงการที่ดี เป็นจุดที่ขยายความดีสู่ชุมชน ทำให้ทุกคนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีศีลธรรมมากขึ้น นอกจากการไปทำบุญที่วัดในวันพระ และตามประเพณีแล้ว ยังมีโอกาสทำบุญในชุมชนตามวาระต่างๆ ปลื้มใจในความร่วมใจของชาวชุมชน