สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุรุ่นเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุรุ่นเข้าพรรษา


    วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุใหม่ในโครงอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2560  กว่า 150 รูป


      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่กว่า 150 รูป ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระถาวร ถาวโร เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย ส่วนสาธุชนได้อาราธนาศีล 5 ก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นกัลยาณมิตรอรุณศรี จิรพัฒนกุล และกัลยาณมิตรปารัท จิรพัฒนกุล ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ด้วยความเคารพ


      และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาทว่า ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ปกครองที่ได้อนุญาตให้บุตรหลานของท่านมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การใส่บาตรเป็นการทำทาน เพื่อจะได้เป็นเครื่องสนับสนุนการดำรงชีวิตของพระภิกษุ ทั้งเป็นวัฒนธรรมอันดีที่จะให้คนรุ่นหลังดำเนินรอยตามสืบไป ตราบใดที่พระภิกษุสงฆ์ยังคงอยู่สัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีความสุข ย่อมพบหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ได้ การที่เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏ หมั่นสั่งสมบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฏแล้ว บุญจะคอยเกื้อหนุนให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร