สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

หมู่บ้านปากยาง จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

หมู่บ้านปากยาง จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      ส่วนบรรยากาศ ณ หมู่บ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนในหมู่บ้านจำนวนหลายท่าน ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยได้รับความเมตตาจากพระศราวุธ อคฺคภทฺโท   พร้อมด้วยจากธุดงคสถานพิษณุโลก นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งทุกท่านต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง นอกจากนี้ภายในงานยังมีน้อง ๆ เยาวชนมาร่วมสวดมนต์ด้วย


      สำหรับกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในหมู่บ้านครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ