สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวญี่ปุ่น

หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวญี่ปุ่น


หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวญี่ปุ่น


     ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น ซึ่งมีรอบนั่งสมาธิทั้งหมด 8 รอบ โดยมีพระอาจารย์ธนาวุฒิ ติสฺสโร  และ พระมหาด๊อกเตอร์ชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ ได้แนะนำการปฏิบัติธรรม โดยทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งออกกำลังกาย และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


    จากนั้นได้นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี มีอารมณ์สบาย ใจหยุดนิ่ง ได้รับความสุขจากการได้นั่งสมาธิใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากนี้ทุกท่านยังมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ