สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมงานบุญวันอาสาฬหบูชา ณ เมือง Cabramatta

กิจกรรมงานบุญวันอาสาฬหบูชา ณ เมือง Cabramatta


      มูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษา ร่วมกับ Buddhist federation of Australia ได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา


     มูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษา ร่วมกับ Buddhist federation of Australia ได้จัดงานตักบาตรถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ ฟรีดอมพลาซ่า เมือง Cabramatta   รัฐ New South Wales  เพื่อสืบสานอริยประเพณี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ โดยมีพระสมุห์ สาธิต ทิตธัมโม จากวัดพระธรรมกายอัลบูรี่  ผู้แทนพระสุธรรมญาณวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมิสเตอร์นิคลาลิช สมาชิกรัฐสภารัฐนิวเซ้าเวลล์  (member of parliament of New South Wales) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนเจดีย์ ก่อนที่ มิส ได เล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแฟฟิว จะได้กล่าวต้อนรับสาธุชน ส่วนมิสเตอร์ นิ้ ลาลิช สมาชิกรัฐสภารัฐนิวเซ้าเวลล์ กล่าวเปิดงาน 


   จากนั้นเป็นพิธีตั้งริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีมิสเตอร์เชียน ทอง ฟาน  และมิสเตอร์แวน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคุณลภัส จิตติวสุรัส และ คุณศิริพรรณ นนทสูตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์  พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ค่ะ