สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตรอำเภอพรหมพิราม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะกัลยาณมิตรอำเภอพรหมพิราม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     พระภิกษุสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลก นำคณะกัลยาณมิตรอำเภอพรหมพิราม สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    คณะกัลยาณมิตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่บ้านของกัลยาณมิตรบุญนาค ศุกลรัตน์มณีกร โดยมีพระอาจารย์ชาย ญาณวีโร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลก รวม     3 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์ในครั้งนี้


   สำหรับกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในหมู่บ้านครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ