สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดสุรินทร์ จัดสวดธัมมจักสัญจรครั้งที่ 13

จังหวัดสุรินทร์ จัดสวดธัมมจักสัญจรครั้งที่ 13


คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สัญจร ครั้งที่ 13 ค่ะ


    กัลยาณมิตรศรัญญา - กัลยาณมิตรนิศารัตน์ ธัญญปกรณ์ศิริ มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนบ้าน จึงได้ชักชวนเข้าร่วมโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสัญจรที่บ้าน โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว


 สำหรับการจัดโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสัญจร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้มีโอกาสสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกันตามบ้านผู้มีบุญต่างๆ ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการรวมใจของผู้มีบุญในการสวดธัมมจักร่วมกันแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยือนคณะกัลยาณมิตร เพื่อสร้างความคุ้นเคย เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าต่อไป และยังเป็นการเสริมสร้างความสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านด้วยค่ะ