สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น


     วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมโครงการจำนวนหลายท่าน โดยทางวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดเป็นประจำทุกอาทิตย์ นอกจากจะได้ฝึกสมาธิร่วมกันแล้ว วันนี้ยังได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องหลักการวางใจ และการตรึกธรรมะนอกรอบ โดยจะช่วยให้การปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้ที่สมาชิกทุกท่านต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และอยากจะนำไปปฏิบัติด้วยค่ะ