สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือวัดผู้ประภัย

 

         เมื่อวันที่ ๗ และ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม และชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร