สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

      หลายๆ ท่านคงทราบแล้วว่า ขณะนี้ได้มีการปรับยอดการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ 123,456,789 (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน สี่แสนห้าหมื่นหกพัน เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าจบ) และจัดให้มีการพิธีฉลองชัยชิตังเม ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งบรรยากาศการสวดมนต์ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ในแต่ละวันก็ได้มีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมาร่วมสวดมนต์กันอย่างตลอดต่อเนื่อง


    นอกจากนี้ค่ะยังมีพระของขวัญมอบให้แก่ผู้ที่มีความเพียรที่สวดธัมมจักฯ เพื่อน้อมบูชาธรรม 133 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครบ 1330 จบ จะได้รับรูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 133 ปี พระมงคลเทพมุนี โดยส่งยอดการสวดมนต์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง เมื่อทราบข้อมูลดีๆ แบบนี้แล้วก็อย่าลืมสวดมนต์และส่งยอดมาที่ส่วนกลางนะคะ