สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ไทยนิยมศึกษาสงเคราะห์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.ไทยนิยมศึกษาสงเคราะห์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    โรงเรียนไทยนิยมศึกษาสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


   โรงเรียนไทยนิยมศึกษาสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยการนำของอาจารย์นิชาภา ทิพฉากฉลัก, อาจารย์ วิรัช จันดากุล และทีมงานกองนครหลวง 10 นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จักรพล นิธิปุณฺโณ  นำเด็กๆสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


   ซึ่งบรรยากาศการสวดมนต์เป็นไปอย่างสงบ เสงี่ยม สง่างาม เพราะทุกคนต่างเห็นความสำคัญของบทสวดธัมมจัก และสวดกันอย่างตั้งใจ โดยในครั้งนี้มีคณะครู พร้อมด้วยผู้ปกครอง จำนวน 38 ท่าน และนักเรียน 2,200 คน ร่วมสวดมนต์คน 1 จบ รวมยอดสวด 2,243 จบ นอกจากนี้เด็กๆและผู้ปกครองยังได้รับชมละครฟื้นฟูศีลธรรม ด้วย