สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชุมนุมคุณธรรมวัดโคกหญ้า จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ชุมนุมคุณธรรมวัดโคกหญ้า จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


         พระภิกษุจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ นำสาธุชนชุมนุมคุณธรรมวัดโคกหญ้า จังหวัดปัตตานี สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


         พระภิกษุจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้นำสาธุชนชุมนุมคุณธรรมวัดโคกหญ้า จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ถือศีล และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

           ซึ่งในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมสวดมนต์จำนวนหลายท่าน โดยทุกท่านต่างร่วมกันสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง และเห็นความสำคัญในการสวดมนต์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งกำลังประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และการสวดมนต์จะช่วยให้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สงบสุขในเร็ววันค่ะ