สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต ) ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 3 จบ และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 คณะสงฆ์สวดมาติกา ส่วนสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุล  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรศศิธร เบลสเลอร์ และ กัลยาณมิตรอรพรรณ การ์ดีพี ต่อมาทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไปนิรันดร์ อนันตชัย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี