สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า


ธุดงคสถานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติ พร้อมทั้งหล่อเทียนพรรษา


     สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่พระอาจารย์ถาวร ถาวโร  ประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เมื่อถึงเวลาสว่าง ได้อาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งประกอบทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรนาราย์ สุขอนัญลักษณ์ และกัลยาณมิตรพัชนี สุขอนัญลักษณ์ นำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระไตรปิฎก กล่าวคำถวายไทยธรรมและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


    ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ก่อนที่อาจารย์ลาวัลย์  สุขสงค์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก ประธานหล่อเทียนพรรษา จะได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษา พร้อมทั้งได้รับเทียนสุวรรณนิธิจากประธานสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านก็ได้หย่อนเทียนสุวรรณนิธิลงรางพร้อมกันด้วยความปลื้มปีติ และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ให้โอวาทและได้มอบผ้าไตรแก่ประธานรองกฐินประจำปีพุทธศักราช 2560 ค่ะ