สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีปุพพเปตพลี


      วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาวีรวุฒิ อมโร  ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และ กัลยาณมิตรม่วยลั้ง แซ่ลี้ นำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / กัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ จุดเทียนหน้ารูปคุณยาย / กัลยาณมิตรสุริสา พุ่มทิม และ กัลยาณมิตรฉุย แทน เป็นประธานบุญพิธีสักการะหน้ารูปคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิาจันทร์ ขนนกยูง จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพุทธมนต์ ส่วนคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุล ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม และ กัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีจุดประทีป บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัลย์ และ กัลยาณมิตรรวินทร์ ชินวงศ์ เป็นประธาน


    จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุทุกท่านได้เวียนประทักษิณภายในโบสถ์ ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันจุดประทีป และในโอกาสนี้พระอาจารย์ ก็ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ค่ะ