สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชอุบาสก อุบาสิกาแก้ว สหรัฐอเมริกา

 

            เมื่อวันที่ ๑-๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบวชอุบาสก อุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อกล่าวคำขอบวชจบลง อุบาสก อุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ช่วยกันห่มผ้าสไบแก้วและผ้าเฉวียงแก้วพาดบ่าซ้ายให้กัน ซึ่งเป็นภาพที่น่าแห่งความปีติและปลาบปลื้มเป็นอันมาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมออเรกอนขออนุโมทนาบุญกับอุบาสก อุบาสิกาแก้ว ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร