สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนพระพุทธศาสนา อังกฤษ


           เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน  และวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพระธรรมกายลอนดอน  ได้จัดสอนพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตาย  และมงคลชีวิตที่ ๘ มีศิลปะ โดยแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ฉลาดรู้  ฉลาดคิด ฉลาดทำ ว่าต้องมีศิลปะทั้งทางกาย วาจา ใจ มีศิลปะในการนำความรู้เหล่านั้นมาฝึกฝนและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร