สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคี ฝรั่งเศส

 

 


          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ วัดพุทธปารีส ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนในการซื้อวัดใหม่ มีสาธุชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในครั้งนี้มีสาธุชนจากเมืองต่างๆ เดินทางมาร่วมงานด้วยอย่างคับคั่ง  ทางวัดพุทธปารีสขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร