สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระครั้งแรก ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก อาฟริกาใต้


            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นครั้งแรกในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศอาฟริกาใต้ มีผู้ร่วมงานกว่า ๒๐ คน มีทั้งชาวไทยและชาวเซาธ์อาฟริกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มีงานเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์ก อย่างเป็นทางการ และจัดบรรพชาสามเณรแก้ว เป็นครั้งแรกของทวีปอาฟริกา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร